Ondertekenen verlopige koopcontract

De verkoper heeft je bod geaccepteerd, tijd voor champagne! Nu jullie de prijs zijn overeengekomen wordt het tijd om het verlopige koopcontract of koopakte te tekenen. De naam van het verlopige koopcontract is misleidend, want het verlopige koopcontract is in principe definitief.

Wat staat er in het verlopige koopcontract?

In het verlopige koopcontract, ook wel koopakte genoemd, worden alle afspraken omtrent het kopen van de wonin vastgelegd. Het is niet eenvoudig om de koopakte te ontbinden: het enige voorlopige aan het koopcontract kunnen de ontbindende voorwaarden zijn. Wel heb je als koper het recht om binnen drie dagen na het tekenen het koopcontract te ontbinden.

Voordat je het verlopige koopcontract tekent, wordt het concept koopcontract gedeeld. Lees het concept goed door en controleer het concept op fouten. Vraag ook je aankoopmakelaar om het concept door te nemen, als je een aankoopmakelaar hebt. Het contract moet zowel aan jouw eisen als aan de wetgeving voldoen, en controleer of je voldoende tijd hebt om de financiering rond te krijgen.

Over het algemeen wordt het verlopige koopcontract bij de notaris getekend. Het is ook mogelijk dat het contract eerst wordt ondertekend en daarna naar de notaris wordt gestuurd, die op basis hiervan een akte van levering opstelt. De akte van levering wordt getekend wanneer de sleuteloverdracht van het huis plaatsvindt. Op de datum van de sleuteloverdracht die in het verlopige koopcontract staat, plan je een afspraak in om de sleutel over te dragen en de leveringsakte te tekenen. Op deze pagina staat nog meer informatie over de overdracht.

Het verlopige koopcontract is getekend… en dan?

Zodra je het verlopige koopcontract hebt getekend, wordt het tijd om de financiering rond te krijgen. In het voorlopige koopcontract spreek je af wanneer de financiering rond moet zijn en het geld op de rekening van de notaris moet staan.

Als het goed is is het regelen van de financiering is niet spannend, omdat je al eerder hebt gekeken naar wat je maximale hypotheek kan zijn. Het rondkrijgen van de hypotheek kost wel veel tijd, omdat je zoveel documenten moet aanleveren. Vaak kun je al van tevoren een groot deel van deze documenten aanleveren, zodat je de hypotheekaanvraag kan versnellen. In de praktijk zijn er nog twee documenten die je pas aanlevert nadat het verlopige koopcontract getekend is:

  • Het getekende verlopige koopcontract is voor een hypotheek vereist, omdat het aangekochte huis als onderpand dient.
  • Voor de hypotheek is een recente taxatie van de woning nodig. De taxatie laat je pas na het tekenen van het verlopige koopcontract doen, omdat je anders mogelijk onnodige kosten maakt.

Voor de hypotheek is een opstalverzekering bijna altijd verplicht. Een opstalverzekering dekt schade aan je huis in geval van bijvoorbeeld brand of storm en geeft zo de hypotheekverstrekker de zekerheid dat het onderpand niet zijn waarde verliest. Er zijn ook aantal andere zaken die handig zijn om niet te vergeten. We hebben hier een overzicht gemaakt van alle zaken waar je aan moet denken.

Is de financiering rond en kom de sleuteloverdracht steeds dichterbij? Hier staat uitgelegd wat er tijdens de sleuteloverdracht gebeurt.