Bouwkundige keuring

Als je overweegt een bestaande woning te kopen, dan wordt een bouwkundige keuring sterk aanbevolen. Een dergelijke keuring geeft meer duidelijkheid over de huidige staat van de woning. Bovendien verschaft de keuring inzicht over onderhoudskosten die waarschijnlijk binnenkort nodig zullen zijn. Zo weet je waar je aan toe bent als je een huis koopt. Én je kunt de resultaten van de keuring gebruiken bij de prijsonderhandeling met de verkoper.

Ouderdomsclausule en bouwkundige keuring

Bij veel oudere woningen is het gebruikelijk om een ouderdomsclausule in de koopakte op te nemen. In dit geval wordt een bouwkundige keuring sterk aangeraden. De ouderdomsclausule wijst namelijk de koper erop dat hij niet dezelfde eisen aan kwaliteit van de woning mag stellen als bij nieuwe woningen, gezien de leeftijd van de woning. Dit betekent dat je als koper het risico loopt als er in de woning gebreken zijn die door ouderdom zijn ontstaan. De kosten voor reparaties of verbouwingen komen dus ook op rekening van de koper.

In steden waar veel oudere woningen staan, zoals Amsterdam en Utrecht, is een dergelijke ouderdomsclausule erg gebruikelijk. Om goed op de hoogte te zijn van de staat van de woning, wordt een bouwkundige keuring is dan ook sterk aangeraden.

De bouwkundige keuring

De bouwkundige keuring is een visuele inspect van de woning. Alle belangrijke bouwkundige onderdelen (dak, constructie, etc.) worden visueel geïnspecteerd om hun conditie te bepalen. In het rapport worden de verschillende bouwdelen en hun conditie aangegeven. Vaak krijg je binnen twee werkdagen (48 uur) na inspectie het rapport per e-mail toegestuurd. Hierin staat ook vaak een kostenindicatie van achterstallig onderhoud en aankomend onderhoud voor de komende vijf jaar.

Wanneer een aantal gebreken worden geïdentificeerd, kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Je maakt daarvoor een aparte afspraak, omdat voor vervolgonderzoek vaak bepaalde apparatuur nodig is. Als bijvoorbeeld tijdens de bouwkundige keuring blijkt dat de draagbalken van de vloer door vocht zijn aangetast, dan wordt dit in een vervolgonderzoek nader bepaald.

Bouwkundige keuring: waar moet je op letten?

Omdat de kwaliteit van bouwkundige keuringen sterk kan verschillen, zijn er een paar tips op een rijtje gezet voor een betere keuring:

  • Vergelijk verschillende keuringsinstanties. Vergelijk niet alleen de prijs, maar ook wat de inspecteur tijdens de keuring zal doen. Bij een oud huis zijn de kans op gebreken doorgaans groter dan bij een nieuwer huis, en wellicht is het beter een uitgebreidere (en dus duurdere) keuring te doen dan slechts een visuele inspectie
  • Maak een lijst van de verschillende punten waar de inspectuer in ieder geval naar moet kijken, zodat niets wordt vergeten of overgeslagen
  • Wees aanwezig tijdens de bouwkundige keuring! Je krijgt meteen een mondelinge toelichting en je kunt de inspecteur meteen allerlei vragen stellen

 

Wanneer vindt de bouwkundige keuring plaats?

Over het algemeen vindt de bouwkundige keuring plaats als je zeker weet dat je het huis wil kopen. Dit omdat je anders onnodige kosten maakt. Je maakt daarvoor een afspraak met zowel de verkopende partij als degene die de keuring uitvoert. Vaak is dit nog vóór je een bod uitbrengt.

In steden als Amsterdam en Utrecht is het echter gebruikelijk om eerst een bod uit te brengen, en daarna pas een bouwkundige keuring uit te voeren. Zodra je weet dat je bod is geaccepteerd door de verkoper, probeer je een afspraak in te plannen. Plan deze afspraak een paar dagen vóór het tekenen van de koopakte. Mochten er gebreken uit het vervolgonderzoek komen, dan is het nog mogelijk om over de prijs te onderhandelen.